+421 910 10 20 40    simtec@vykurovanie.sk

HomeMeranie úniku tepla

Meranie úniku tepla

Ak chcete rýchlo zistiť, či vo vašej budove uniká teplo, zabezpečíme pre vás termovízne meranie realizované termokamerou.Získate tak tlačenú a elektronickú verziu správy, kde uvidíme teplotné rozdiely. Zabránite tak vzniku požiarov a škodám na majetku či ľudskom zdraví.

Kedy vykonať termovízne meranie ?

Ideálnym obdobím pre vykonanie termovízie vonkajšieho plášťa budov je čas, kedy rozdiely medzi interiérovými a vonkajšími teplotami dosahujú 15 a viac stupňov Celzia. Táto pod mienka je teda bez problémov zabezpečená v zimných mesiacoch. V prípade merania povrchových teplôt elektrických inštalácií sa toto pravidlo neuplatňuje a je ho teda možné vykonávať kedykoľvek počas roka.

 
Využitím našej služby získate tlačenú i elektronickú verziu správy o vykonaní merania termokamerou, ktorej súčasťou sú aj samotné snímky . Podľa nich viete jednoducho identifikovať teplotné rozdiely na povrchu skúmaných objektov a predmetov. Táto správa môže následne v rukách odborníka poslúžiť ako východisko pri plánovaní investícií do obnovy budov a zariadení. 

Ako pracuje termokamera?

V podstate, termovízna kamera funguje tak, že zachytáva elektromagnetické vlny, ktoré vyžarujú objekty v podobe infračerveného žiarenia, a následne ich prevedie na obrazovku vo forme farebného obrazu, ktorý reprezentuje rozdiely v teplote. Toto umožňuje vidieť teplotné rozdiely v rôznych častiach objektov.

Podmienky merania termokamerou

Dôležitým faktorom pre úspešné termovízne meranie je splnenie požadovaných fyzikálnych podmienok. Jednou zo základných podmienok je teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom, ktorý by mal byť  aspoň 20°C. Meranie nie je možné vykonať pri nepriaznivých poveternostných podmienkach ako je silný vietor, hmla, bez priameho slnečného žiarenia, snehové alebo dažďové zrážky, pretože voda je pre infračervené žiarenie úplne nepriepustná . Z tohto dôvodu je potrebné vopred konzultovať najvhodnejší termín vykonania požadovaného termovízneho merania.

Možnosti termovízneho snímkovania

zisťovanie tepelných strát budov a objektov (únik tepla)

kontrola vzduchotesnosti

kontrola podlahového, stenového a stropného vykurovania- nájsť chyby v podlahovom vykurovaní

poruchy kúrenia, úniky
vykurovacej vody a TUV

detekcia prasknutého potrubia vody zabudovaného v murive alebo podlahe

kontrola a odhalenie stavebných nedostatkov- nedostatočná a chýbajúca tepelná izolácia. (aby ste mohli včas reklamovať nekvalitnú prácu)

detekcia
tepelných mostov

netesnosť budov, okien a dverí

zisťovanie stavu objektu
pred jeho zakúpením – zistenie závad napr. v plášti budovy

kontrola kvality práce sadrokartónových konštrukcií

detekcia a následné grafické vyznačenie povrchov s potencionálnym vznikom plesní.

kontrola krbov, pecí a komínov.