+421 910 10 20 40    simtec@vykurovanie.sk

HomeRevízia plynových rozvodov a spotrebičov

Revízia plynových rozvodov a spotrebičov

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúča sa vykonať ju raz ročne pred alebo po vykurovacej sezóne.

Prečo si nechať spraviť revíziu plynového zariadenia v byte, dome ?

Až u 35 % slovenských domácností sa nachádzajú na plynových zariadeniach rôzne závady. Únik plynu z plynového zariadenia je nielen nebezpečný, ale aj zbytočne navyšuje náklady za plyn ktorý nespotrebujeme na výrobu tepla. Pri prípadnom vzniku poistnej udalosti v domácnosti, poisťovňa vyžaduje preukázanie platnej správy o vykonaní OP a OS skúšky VTZ plynových.
 

Kto zodpovedá za bezpečnnosť rozvodov a spotrebičov

Za bezpečnosť prívodu plynu po hlavný uzáver zodpovedá distribučná spoločnosť, za vnútorné rozvody je zodpovedný majiteľ rodinného domu alebo správca nehnuteľnosti. Za plynové rozvody za plynomerom a spotrebiče v byte nesie zodpovednosť majiteľ bytu. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd, ktoré spôsobili plynové zariadenia.

Kontrola tlaku plynu

Kontrola tesnosti plynovodu

Kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)

Kontrola uchytenia plynovodu

Kontrola náterov, označení

Kontrola pripojenia plynových spotrebičov

Kontrola plynových meracích hodín

Kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)

Okamžité odstránenie zisteného úniku plynu

Celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka

TIP

Ak chcete ušetriť a využiť zľavy, neváhajte a kontaktujte revízneho technika plynových kotlov po ukončení vykurovacej sezóny alebo počas skorého leta. Revíznu kontrolu by ste mali vykonať určite ešte pred začatím vykurovacej sezóny. Zanedbanie revízie plynového kotla môže zvýšiť spotrebu až o 25 !